نمایش 1 - 3 از 3
به مناسبت روز بصیرت صورت گرفت؛ اسلام آبادخبر: با حضور اعضای کانون بسیج مهندسین عمران و معماری از خانواده شهیدان بیرامی و جهانبیگی در اسلام آبادغرب دیدار به عمل آمد. 10/14/1396 - 12:35
اسلام آبادخبر: با حضور مسئولین شهرستان از خانوادهای شهدای قورچی باشی بیونیج در اسلام آبادغرب دیدار و سرکشی بعمل آمد. 04/13/1396 - 10:13
اسلام آبادخبر: نماینده ولی فقیه،معاون تیپ،حفاظت اطلاعات، بازرسی و رییس امور ایثارگران تیپ 181 ارتش پادگان شهید سلیمی با حضور نماینده بنیاد شهید از خانواده شهدای عقابی و قدیمی در اسلام آبادغرب دیدار نمودند. 04/11/1396 - 13:42
اشتراک در دیدار و سرکشی