نمایش 1 - 2 از 2
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی زاگرس خبر داد: اسلام آبادخبر: فرهاد تاب مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی زاگرس از آغاز عملیات اجرایی پتروشیمی اسلام آبادغرب تا پایان سالجاری خبر داد. 11/24/1396 - 19:54
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب خبر داد: اسلام آبادخبر: مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب گفت: به زودی شاهد بهره برداری از اولین واحد صنعتی تولیدی حلالهای آلی در منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب هستیم 04/13/1396 - 16:32
اشتراک در فرهاد تاب زر