نمایش 1 - 1 از 1
گروههای جهادی و فعالیت عمرانی/ اسلام آبادخبر: گروه جهادی امام حسین(ع) در بهار سالجاری اقدام به فنس کشی مزار روستای ونایی اسلام آبادغرب در قالب اردو های هفت روزه نموده است. 04/25/1396 - 18:25
اشتراک در گروههای جهادی