نمایش 1 - 3 از 3
یادداشت/ یدالله جوانی اسلام آبادخبر: اگر قرار است تحریم برداشته نشود و حتی تشدید شود، خلاف آن دلایلی است که باعث شده است ایران در مسیر مذاکرات به برجام رسیده و بر مبنای آن متعهد شود. 07/20/1396 - 09:25
اسلام آبادخبر: آمار ها از افزایش میانگین سنی در جامعه ایران خبر می دهد که این مسئله یک هشدار بزرگ برای بحران در آینده نزدیک است. 06/01/1396 - 11:18
اسلام آبادخبر: شاخص جوانی جمعیت استان های کشور، جایگاه کرمانشاه را به نمایش می گذارد. 05/29/1396 - 11:59
اشتراک در جوانی