نمایش 1 - 4 از 4
گزارش/ اسلام آبادخبر: این روزها بحث راه اندازی سینما در اسلام آبادغرب، شهری که زمانی 4 سینما داشت بر سر زبان ها افتاده است. 10/22/1397 - 10:38
یادداشت: خسرو تمری دکتر خسرو تمری مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسلام آبادغرب در یادداشتی نوشت: پیشرفت هر جامعه ای نیازمند نگاه هم گرایانه مدیران دولتی با سایر نهاد ها است. 10/15/1397 - 10:02
اسلام آبادخبر: اولین جلسه از سلسله نشست های فرهنگ توسعه با موضوع نقش رسانه ها در توسعه اسلام آباد غرب برگزار شد. 02/03/1397 - 13:06
اسلام آبادخبر: اجرای نمایش به بهانه سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت مردم بستری شده تا فرهنگ‌های غربی پا به عرصه هنر تئاتر کشور بگذارند. 05/31/1396 - 21:32
اشتراک در فرهنگ