نمایش 1 - 4 از 4
اسلام آبادخبر: مراسم نمادین جشن عاطفه ها با حضورمسئولین،خیرین وحضورگرم دانش آموزان در آموزشگاه تدبیر و امید برگزار شد. 07/19/1396 - 14:59
مدیر کمیته امداد اسلام آبادغرب خبر داد: اسلام آبادخبر: مدیر کمیته امداد شهرستان اسلام آبادغرب گفت:مرحله دوّم جشن عاطفه ها همزمان با سراسر استان در شهرستان برگزار می شود. 07/18/1396 - 17:52
مدیرکمیته امداد اسلام آبادغرب خبر داد: اسلام آبادخبر: مردم و مسئولین نیکوکار شهرستان اسلام آبادغرب در جشن عاطفه ها حضور پر شوری داشتند. 06/28/1396 - 15:51
مدیر کمیته امداد شهرستان اسلام آبادغرب خبر داد: اسلام آبادخبر: مدیر کمیته امداد شهرستان اسلام آبادغرب: درجشن عاطفه های امسال ۵پایگاه ثابت وسیار شهری کمک های خیران نوع دوست به دانش آموزان نیازمند را جمع آوری می کنند. 06/20/1396 - 16:01
اشتراک در جشن عاطفه ها