نمایش 1 - 2 از 2
با حضور رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور اسلام آبادخبر: زند رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور در سفر به استان کرمانشاه با همراه شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، و خمیس آبادی رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان از مزارع ایستگاه تحقیقات اسلام آبادغرب بازدید بازدید به عمل آورد. 11/21/1396 - 18:55
اسلام آبادخبر: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح دلایل افزایش قیمت خودروهای تولید داخلی گفت: در سال جاری برخی از کلاس های خودرو مانند پراید و تیبا با افزایش قیمت 2.5 درصدی روبرو بوده اند، همچنین خانواده های پژو و سمند نیز با این افزایش قیمت روبرو بوده اند. 06/26/1396 - 09:10
اشتراک در محصولات