نمایش 1 - 2 از 2
مدیر امور آبفای اسلام آبادغرب خبر داد: اسلام آبادخبر: مدیر آبفای اسلام آبادغرب از تامین آب شرب سالم و بهداشتی مناطق زلزله زده غرب استان کرمانشاه توسط آبفای اسلام آبادغرب خبر داد. 08/23/1396 - 16:42
اسلام آبادخبر: امور عشایری اسلام آبادغرب با آبرسانی سیار به عشایر شهرستان خدمات رسانی نمود. 07/18/1396 - 09:55
اشتراک در آبرسانی