نمایش 1 - 3 از 3
اسلام آباد خبر: جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بی‌توجهی ریاست این ستاد، ۸ ماهی است که به خواب عمیقی فرو رفته است. 03/21/1397 - 10:28
عضو کمیسیون امنیت ملی مطرح کرد: اسلام آبادخبر: عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 گفت: فساد اقتصادی موجود در شرکت‌های دولتی و حوزه‌های بانکی بار گرانی و مشکلات اقتصادی را به دوش مردم انداخته است. 10/21/1396 - 09:49
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه مطرح کرد: اسلام آبادخبر: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، از صدور جریمه ۶۱۵ میلیارد ریالی برای متخلفا اقتصادی طرح اربعین در استان خبر داد. 08/01/1396 - 08:41
اشتراک در فساد اقتصادی