نمایش 1 - 3 از 3
نگاهی به پیامدهای انهدام جنگنده اف 16 رژیم صهیونیستی؛ اسلام آبادخبر: پس از هدف قرار دادن جنگنده اسرائیلی، صهیونیسم آموخت که دوره بزن در روها به سر رسیده است. 11/25/1396 - 08:40
روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه اعلام کرد: اسلام آبادخبر: وابط عمومی نیروی هوافضای سپاه در اطلاعیه ای از سقوط یک فروند جنگنده سوخو 22 در استان فارس خبر داد. 08/20/1396 - 11:20
اسلام آبادخبر: هفتمین رزمایش «اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت» با اهدافی از جمله نمایش اقتدار و قدرت هوایی و آزمایش تسلیحات بومی، در اصفهان برگزار شد. 08/09/1396 - 09:06
اشتراک در جنگنده