نمایش 1 - 1 از 1
در گفتگو با جامعه شناسان و روانشناسها بررسی شد؛ اسلام آبادخبر: جامعه شناسان و روانشناسها معتقدند پشت پرده مدعیان دروغین شفادهنده و دارای قدرت ماورایی مسائلی مانند اختلالات شخصیتی، بیماری های روانی، مبارزه هدفمند با دین و معنویت و... وجود دارد. 08/21/1396 - 09:30
اشتراک در مبارزه با معنویت