نمایش 1 - 3 از 3
فرماندار اسلام آباد غرب مطرح کرد: اسلام آبادخبر: فرماندار اسلام آباد غرب گفت: در روزهاي آينده تسهيلات بلاعوض منازل آسيب ديده در اسلام آبادغرب پرداخت مي شود. 09/11/1396 - 11:52
با حضور مدیران شهرستان صورت گرفت/ اسلام آبادخبر: فرمانداراسلام آبادغرب در جلسه مديريت بحران شهرستان گفت: مردم از ترددهاي غير ضروري در اماكن درماني از جمله بيمارستان و محلات آسيب ديده شهر خودداري نمايند. 08/22/1396 - 11:39
اشتراک در مديريت بحران