نمایش 1 - 2 از 2
گزارش/ اسلام آبادخبر: فرماندهی و پرسنل سپاه اسلام آبادغرب با حضور در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب به مردم مصیبت زده این دیار امدادرسانی می کنند. 08/24/1396 - 12:34
اسلام آبادخبر: صبح امروز مسئولین شهرستان اسلام آبادغرب از وضعیت درمان زلزله زدگان به بیمارستان اسلام آبادغرب بازدید نمود. 08/22/1396 - 13:14
اشتراک در امداد رسانی