نمایش 1 - 1 از 1
اسلام آبادخبر: یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: مذاکره مجدد و رفتن به دامان اروپا برای اجرای برجام مسیرهای انحرافی است که قطعا شفاف نبوده و منجر به مشکلات جدیدی برای کشور می شود. 09/01/1396 - 09:59
اشتراک در مذاکراه مجدد