نمایش 1 - 4 از 4
امام جمعه اسلام آبادغرب: اسلام آبادخبر: اروپا به ویژه انگلیس خبیث هیچگاه خصومت دیرینه اش از حافظه ملت ما پاک نخواهد شد.این بار در یک همسویی آشکار با آمریکا مرزهای وقاحت را در نوردیده اند.سه کشور مذکور، از یک سو بیانیه محکومیت ایران را صادر می کنند ،از سوی دیگر پیش شرط رفع تحریم را حل مشکلات منطقه ای بر می شمارند و در همان حال تقاضای ملاقات و مذاکره را پیش می کشند و ایران را برای تشکیل مذاکره ۵+۱تشویق می کنند 07/05/1398 - 15:26
امام جمعه اسلام آبادغرب: امام جمعه اسلام آبادغرب از مسئولین امر درخواست نمود: حق منطقه جنگی برای همه مردم غرب کشور اعمال شود و یکی از مطالبات من در هفته دفاع مقدس همین است. 06/29/1398 - 15:06
گزارش/ اسلام آبادخبر: اسلام آباد غرب،شهری که بیش از 300 بار در طول جنگ8 ساله مورد حمله موشکی و بمباران هوایی رژیم بعث عراق قرار گرفت، اما هنوز از سهمیه منطقه جنگی محروم است. 10/07/1396 - 09:35
گزارش/ اسلام آبادخبر: اسلام آباد غرب،شهری که بیش از 300 بار در طول جنگ8 ساله مورد حمله موشکی و بمباران هوایی رژیم بعث عراق قرار گرفت، اما هنوز از سهمیه منطقه جنگی محروم است. 09/08/1396 - 14:07
اشتراک در منطقه جنگی