نمایش 1 - 1 از 1
اسلام آبادخبر: ویدیویی 2 دقیقه ای از شدت باد و طوفان و وضعیت مردم مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در شب گذشته را در زیر ببینید. 09/16/1396 - 10:05
اشتراک در باد و باران