نمایش 1 - 4 از 4
به همت بسیج سازندگی شهرستان صورت گرفت/ اسلام آبادخبر: ویزیت رایگان با همکاری بسیج سازندگی، حوزه ام البنین (س) و پزشکان خیر شهرستان اسلام آبادغرب انجام شد. 11/23/1396 - 12:13
مدیر حوزه علمیه اسلام آباد غرب: اسلام آبادخبر: مدیر حوزه علمیه شهرستان اسلام آباد غرب با اشاره به اینکه توجه به قشر محروم از وظایف حکومت اسلامی است، گفت: حوزه های علمیه برای ریشه کن ساختن فقر از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند. 09/29/1396 - 12:30
مدیر حوزه علمیه اسلام آباد غرب: اسلام آبادخبر: مدیر حوزه علمیه شهرستان اسلام آباد غرب با اشاره به اینکه توجه به قشر محروم از وظایف حکومت اسلامی است، گفت: حوزه های علمیه برای ریشه کن ساختن فقر از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند. 09/29/1396 - 12:28
به همت بسیج سازندگی شهرستان صورت گرفت/ اسلام آبادخبر: ویزیت رایگان با همکاری بسیج سازندگی و بسیج جامعه زنان و پزشکان خیر شهرستان اسلام آبادغرب انجام شد. 09/25/1396 - 10:59
اشتراک در قشر محروم