نمایش 1 - 1 از 1
مدیر جهاد کشاورزی اسلام آبادغرب خبر داد: اسلام آبادخبر: مدیر جهاد کشاورزی اسلام آبادغرب گفت: امسال بیش از 150هزار تن چغندرقند از مزارع شهرستان برداشت و به کارخانه قند اسلام آبادغرب تحویل داده شد. 10/17/1396 - 11:45
اشتراک در قند