نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان/ اسلام آبادخبر: رییس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان اسلام اباد غرب گفت: تاکنون 300کیلومتر خط تنسیق در این شهرستان اجرا شده است. 10/19/1396 - 14:18
اشتراک در خط تنسیق