نمایش 1 - 1 از 1
مدیر محیط زیست شهرستان مطرح کرد: اسلام آبادخبر: شاهرخ سبزی مدیر محیط زیست شهرستان گفت: هیچ دودی از کارخانه قند اسلام آبادغرب خارج نمی شود و فقط به صورت بخار است و بخار هم آلوده کننده نیست. 11/23/1396 - 10:40
اشتراک در دود کارخانه