نمایش 1 - 1 از 1
مدیرمدرسه امام خمینی(ره)اسلام آباد غرب مطرح کرد: اسلام آبادخبر: مدیرمدرسه علمیه امام خمینی(ره) اسلام آباد غرب با ابراز نگرانی از گسترش افسار گسیخته سبک زندگی غربی در بین خانواده ها، گفت: امروزه متاسفانه برخی فیلم ها مستقیماً فساد و سبک غرب را تبلیغ می کنند و سبک اسلامی کم کم در خانه های ما کم رنگ می شود. 11/23/1396 - 13:45
اشتراک در خانواده ها