نمایش 1 - 1 از 1
دکتر فلاحت پبشه مطرح کرد: اسلام آبادخبر: نماینده مردم اسلام آباد غرب گفت: اگر خبر مرتبط با هزینه 100 میلیارد تومانی برای بازسازی ساختمان بنیاد مستضعفان صحت داشته باشد، این موضوع فاجعه برای انقلاب است. 11/24/1396 - 15:50
اشتراک در 100 میلیارد تومان