نمایش 1 - 3 از 3
امام جمعه اسلام آبادغرب: اسلام آبادخبر: امام جمعه شهرستان اسلام آبادغرب گفت: اقتصاد كشور با مشكل مواجه شده است، تنها روحيه‌ى جهادى مى‌تواند به مدد حل اين شرايط بيايد و دولتمردانى در اين عرصه موفق هستند كه از روحيه جهادى به شكلى مجاهدانه بهره گيرند. 05/19/1397 - 15:27
امام جمعه اسلام آبادغرب: اسلام آبادخبر: امام جمعه اسلام آبادغرب گفت: مدیرانی که حاضر نیستند از تفریحات، سفرهاى خارجی و تجمل‌گرایى خود به نفع ملت چشم‌پوشى كنند، باید بلادرنگ منصب‌هاى مدیریتى را ترك گویند چراكه اینك كشور نیازمند «مدیریت جهادى» و «مدیران جهادى» است. 04/15/1397 - 15:32
امام جمعه اسلام آبادغرب: اسلام آبادخبر: امام جمعه شهرستان اسلام آبادغرب گفت: اگر مدیری بعد از سه ماه از مدیریتش مشکلات مردم و کوچه پس کوچه های شهر را نشناسد، کمبودها را نداند، این لیاقت مدیریت بر این شهر را ندارد. 02/14/1397 - 15:52
اشتراک در مدیریت جهادی