نمایش 1 - 1 از 1
یک روان‌درمانگر گفت: در کودکان افسردگی به صورت عصبانیت، تحریک پذیری و گاهی پرخاشگری است به همین دلیل با علایم دوره بلوغ اشتباه گرفته می‌شود. 04/31/1397 - 10:25
اشتراک در افسرده