نمایش 1 - 1 از 1
مدیرعامل مخابرات کرمانشاه: مدیر عامل مخابرات استان کرمانشاه با اشاره به راه اندازی ۸۰ سایت مخابراتی روستایی گفت: هیچ مشکلی در شبکه های مخابراتی استان که ناشی از زلزله باشد، نداریم. 06/11/1397 - 12:55
اشتراک در مخابرات روستایی