نمایش 1 - 1 از 1
در راستای رزمایش خدمت صورت گرفت؛ اسلام آبادخبر: گروه جهادی شهید حمزه جهانبیگی دانشگاه پیام نور اسلام آبادغرب این باردر روستای داربید منصوری از توابع بخش حمیل اقدام به فعالیت های جهادی فرهنگی، عمرانی و خدماتی نموده اند. 06/27/1397 - 14:27
اشتراک در روستای داربید منصوری