نمایش 1 - 1 از 1
با حضور مددجویان برگزار شد؛ اسلام آبادخبر: کمیته امداد شهرستان اسلام آبادغرب نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی احداث واحدهای نیروگاهی کوچک برق خورشیدی برای مددجویان تحت حمایت این نهاد اقدام کرد. 07/17/1397 - 09:17
اشتراک در روستای سیاه سیاه شیخه