نمایش 1 - 1 از 1
به همت کمیته امداد شهرستان صورت گرفت؛ اسلام آبادخبر: تعداد ۳۸ نفر از مادران و دختران تحت حمایت کمیته امداد شهرستان اسلام آبادغرب به اردوی زیارتی مشهد مقدس به مدت شش روز اعزام شدند. 07/26/1397 - 12:31
اشتراک در سفر به مشهد مقدس