اسلام آباد خبر08:28 - 1400/02/15
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اسلام آبادغرب مطرح کرد:

استفاده بهینه از ظرفیت سمنها در ارتقاء فرهنگ منابع طبیعی و پیشگیری از حریق

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اسلام آبادغرب گفت: در راستای حمایت بیمه‌ای از نیروهای داوطلب و مردمی اعضاء سمنها در سامانه همیار طبیعت ثبت نام کنند.

به گزارش اسلام آباد خبر ، با حضور نمایندگان  محترم موسسات مردم نهاد و هیات کوهنوردی و با موضوع ارتقاء فرهنگ منابع طبیعی و پیشگیری از حریق در اراضی ملی جلسه ای  در اداره منابع طبیعی اسلام آبادغرب برگزار گردید.

 

عباس قنبری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اسلام آبادغرب  با اشاره به استفاده بهینه از ظرفیت سمنها در ارتقاء فرهنگ منابع طبیعی و پیشگیری از حریق در این جلسه اظهار کرد: با توجه به لزوم اطلاع رسانی به موقع به اعضاء سمنها و افراد طبیعت دوست در زمان بروز حریق در اراضی ملی،بهتر است یک کانال  مجازی مشترک برای اعضاء ایجاد گردد.

 

وی افزود: نقاط تفرجگاهی شهرستان که  توسط اداره منابع طبیعی کنترل میشود با حضور اعضاء سمنها،و ارائه نکات آموزشی ،به مردم بیش از پیش مد نظر باشد.

 

مهندس قنبری با تاکید بر حضور موسسات مردم نهاددر بخش حمیل ولزوم فرهنگ سازی در این منطقه، عنوان کرد: در راستای حمایت بیمه‌ای از نیروهای داوطلب و مردمی اعضاء سمنها در سامانه همیار طبیعت ثبت نام کنند.

 

وی حاطرنشان کرد: مطالب آموزشی در جهت حذف بهتر و علمی قطع لورانتوس توسط طبیعت دوستان ،از ناحیه اداره منابع طبیعی،در فضای مجازی منتشر شود.

 

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اسلام آبادغرب بیان داشت: با عنایت به قطع دارواش در بعضی از نقاط آلوده ،توسط اعضاء کوهنوردی ،پیشنهاد گردید اداره منابع طبیعی در صورت امکان تعدادی اره دستی جهت حذف این انگل ،در اختیار آنها قرار گیرد.

 

قنبری ابراز داشت: ارتباط قضات محترم با ngo ها بیشتر شده و مسائل مربوط به منابع طبیعی  و قوانین صیانت از اراضی ملی از جمله صدور آراء جایگزین آموزش داده شود.