اسلام آباد خبر14:32 - 1400/03/03
مدير جهاد كشاورزي شهرستان اسلام آبادغرب خبر داد:

2 مورد قلع بنای غیرمجاز در اراضی ڪشاورزی شهرستان اسلام آبادغرب

مدير جهاد كشاورزي اسلام آبادغرب از دو مورد قلع بنا و ساخت غیرمجاز و اعاده وضع به حال سابق در اراضی ڪشاورزی شهرستان خبر داد.

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگاراسلام آباد خبر، اظهار داشت: در راستای اجرای مواد ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها  دو مورد بنا و مستحدثات غیرمجاز در اراضی ڪشاورزی شهرستان اسلام آبادغرب قلع و قمع و اعاده وضع به حال سابق گردید.
 

 


مهندس کریمی عنوان کرد:  هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای ساخت ساز و بدون اخذ مجوزهای قانونی ممنوع بوده و مطابق قانون با تخریب اراضی زراعی و باغی برخورد خواهد شد.

 

 

وی خاطرنشان کرد: تغییرکاربری برای واحدهای تولیدی نیز با در نظر گرفتن نوع زمین، خاک و آب منطقه و سایر شرایط ضروری، بر اساس مقررات بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.